Politica de Confidentialitate

 

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acesteia. SimpleJobs isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

Accesarea www.simplejobs.ro si a serviciilor oferite prin intermediul platformei SimpleJobs implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de SimpleJobs

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SimpleJobs are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau alta persoana.

Scopul colectarii datelor este marketingul si publicitatea: informarea despre activitatea SimpleJobs, a utilizatorilor si advertiserilor din sistem, in ideea imbunatatirii performantelor si functionarii in conditii optime, precum si informarea in legatura cu platile aferente folosirii serviciilor si castigurile generate de folosirea acestor servicii.

Pentru a beneficia de serviciile SimpleJobs, trebuie sa oferiti anumite date cu caracter personal. Refuzul dvs. determina imposibilitatea folosirii serviciilor SimpleJobs si a derularii relatiilor de tip comercial(plati).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai partial advertiserilor si utilizatorilor din sistem(doar numele).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere trimisa prin e-mail la adresa contact@simplejobs.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. SimpleJobs nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.